Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fatih Kürsüsünden Seslenen Mehmet Akif

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.35, pp.67-88, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyeti Yükseltecek ve Yaşatacak Neslin Yetiştirilmesinde Süreli Yayınların Katkısı: Cumhuriyet Çocuğu Dergisi Örneği

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.41, pp.927-953, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarihi Gerçeklik Açısından Karanfil Romanı

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.39, pp.1301-1319, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cengiz Dağcı’xxnın Romanlarında Savaş Ortamında İnsan İlişkileri

Türk Yurdu, vol.39, no.387, pp.26-37, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Edebiyatın Penceresinden Yunan İşgali Altındaki Bursa

Türk Yurdu, vol.39, no.381, pp.44-56, 2019 (Other Refereed National Journals)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ “YAZI MAKİNESİ” MURAT SERTOĞLU’NUN POPÜLER EDEBİYATTAKİ YERİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.37, pp.689-709, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Bir Psikiyatri Profesörünün Edebi Terübesi: Biraz Argo

TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, pp.1416-1427, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Haide Edib’in Türk Kahramanlarının Yabancı Dili Kullanımı

Teke Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, pp.183-202, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cengiz Dağcı’xxnın Romanlarında Savaşta Savrulan Hayatlar

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Teke, pp.238-255, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Canan Tan’ın Kaleminden Kelepçeli Kadınlar

U.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.32, pp.103-129, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bursa

Hece Aylık Edebiyat Dergisi, no.61, pp.511-524, 2016 (Other Refereed National Journals)

Aka Gündüz ün Kaleminden Fuhuşa Sürüklenen Kadınlar

U.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.28, no.28, pp.11-30, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Çocuk Edebiyatında Yeni Bir İsim Renan Özdemir in Çocuk Romanlarındaki İletiler

U.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.29, pp.299-308, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hakimiyet i Milliye Sayfalarından İşgal Altındaki Antep

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.27, pp.307-315, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otobiyografi olarak Roman Bir Travmanın Kahramanı Cengiz Dağcı

Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi, no.88, pp.1-14, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Arafta Bir Millet Cengiz Dağcının Romanlarında Savaşın Farklı Yüzleri

Yeni Türk Edebiyatı, no.1, pp.171-191, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İdeolog Şair Ziya Gökalp ın Kaleminden Masallar

Turkish Studies, İnternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.4, no.1, pp.1026-1040, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Romancısının Gözüyle II Dünya Savaşı

Turkish Studies, İnternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.4, pp.1739-1764, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Şehrin Edebiyata Yansıyan Acı Hikâyesi Milli Mücadelede Bursa

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.13, pp.337-361, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edebî Eserlerin Sadeleştirilerek Yeniden Yayımı Üzerine Uygulamalı Bir Örnek Nesl i Ahîr

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no.17, pp.83-104, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuğa Büyülü Bir Dünyanın Kapılarını Açmak

Milli Eğitim, no.172, pp.175-182, 2006 (Other Refereed National Journals)

Nurullah Ataç ın Dil Edebiyat Eğitimi ve Öğretmenlik Mesleğine Eleştirel Bakışı

Milli Eğitim Edebiyat Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı, no.169, pp.191-206, 2006 (Other Refereed National Journals)

Bursa nın İlk Edebiyat ve Sanat Dergisi Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.10, pp.47-64, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Çocuk Edebiyatı Çalışmaları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.4, no.7, pp.175-225, 2006 (Other Refereed National Journals)

Bedri Rahmi Eyuboğlu nun Şiirlerinde Masal Unsurları

Akademik Araştırmalar Dergisi, no.27, pp.29-47, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vatan yahut Silistre de Vatan Kavramı

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.9, pp.135-145, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağını Anlatan Bir Çocuk Edebiyatçısı Gülten Dayıoğlu

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.8, no.8, pp.35-46, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genç Cumhuriyetin Ütopyası Gürbüz Türk Çocuğu

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.6, pp.97-119, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Kırım Türkü nün Kaleminden Kırım Diasporası

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, no.8, pp.54-73, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yazarlarımızın Gözüyle Çingeneler

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no.8, pp.143-164, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edebiyata Yansıyan Sosyal Kriz Sözde Kızlar ve Zaniyeler Örneği

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.4, pp.139-156, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Mefkûre Adamının Kaleminden Malta

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.3, pp.85-98, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tanzimat tan Cumhuriyet e Edebiyatımızda Bursa

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no.4, pp.173-190, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hüseyin Rahmi Gürpınar ın Eserlerinde Adet ve Gelenekler

Türkiye Günlüğü, no.63, pp.88-100, 2000 (Other Refereed National Journals)

Behçet Necatigil in Eserlerinde Ev

Türk Dili, no.573, pp.799-808, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Panorama Romanında Aydın Meselesi

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.65-83, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tanpınar ın Romanlarında Musikî Temi

Doğu Akdeniz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, vol.1, no.1, pp.107-124, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Safahatta Halk Aydın Çatışması

Bir Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, pp.593-600, 1998 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyetin İlk On Yılında Okutulan Türkçe Ders Kitapları

Eğitim Bilimleri Dergisi, no.9, pp.343-352, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Kurtuluş Savaşı Yıllarında 1921 1923 Bir Tenkit Yazarı Fevzi Lütfi

Bir Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol.8, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Nurullah Ataç ın Devrinin Yazarları Hakkındaki Görüşleri

Edebiyat Ürünleri Dergisi Nar, no.12, pp.92-124, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Sürgündeki İki Baba Namık Kemal ve Ziya Gökalp

Türklük Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, pp.451-454, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Çocuk Yayınlarında Bulunması Gereken Özellikler

Milli Eğitim, no.127, pp.40-42, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Çocuk ve Kitap

Milli Eğitim Vakfı, no.26, pp.28-29, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Halit Ziya Uşaklıgil in Çocuk ve Gençlerin Yetiştirilmesi ile İlgili Düşünceleri

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.4, pp.189-198, 1992 (National Non-Refereed Journal)

İlkokul Okuma Kitaplarında Aile 1921 1933

M.Ü Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.261-269, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplumsal Hafızanın Kurmacası Kardaki ayak İzleri ve Kaybedilen Dil

2. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni Ahıska Türkleri, Bursa, Turkey, 11 March 2019, pp.138-147

Tarihi Gerçeklik Açısından karanfil Romanı

IV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Baku, Azerbaijan, 26 - 27 September 2019, pp.41-49

Türkçülüğün Unutulmuş İsmi Rodoslu Habibzade Ahmet Kemal’xxin Türkistan Hatıraları

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.7-20

Osmanlı Aydını Ressam Mustafa Sait Bey’in Avrupa İzlenimleri

XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Varşova, Poland, 25 - 28 September 2018, pp.632-640

Sultan II. Abdülhamit’in Mabeyincisi Mehmet Emin Bey’xxin Kaleminden Orta Asya

3. Uluslararası Sosyal Bilimler kongresi, buhara, Uzbekistan, 17 - 21 October 2018, pp.366-384

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Bir Gagauz Türkünün Anıları: Dr. Özdemir Çobanoğlu

Gagauz Dili, Tarihi, Coğrafyası ve İnanç Sistemleri, Bursa, Turkey, 15 February 2018, pp.1-8

Cengiz Aytmatov’un eserlerinde Tren Metaforu

Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 4 Cengiz Aytmatov, Bursa, Turkey, 27 - 28 November 2017, pp.21-33

Bir Savaş Muhabirliği Örneği: Ahmet Rasim’in Romanya Mektupları

XII. Uluslararsı Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, Bükreş, Romania, 25 - 28 September 2017, pp.313-325

Halide Edib’in Türk Kahramanlarının Yabancı Dili Kullanımı

ISLET 2017, 3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.96

Müfide Ferit’in “Pervaneler” Romanının Bugüne Seslenişi

Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 March 2017, pp.249-259

Şiirlerinden Hareketle Mehmet Akif ve Şehriyar

Uluslararası / Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3 / Muhammed Hüseyin Şehriyar, Bursa, Turkey, 7 - 08 November 2016, pp.235-243

Anlatıya Dayalı Edebi Eserlerde İnegöl Domaniç Dağlarının Yolcusu Örneği

Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.722-734 Sustainable Development

Yazarların Anılarından Hareketle Otodidaktik Dil ve Edebiyat Eğitimi

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, Budapest, Hungary, 26 - 27 September 2016, pp.550-563

İsmail Gaspıralının Edebi Eserleri

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri, Bursa, Turkey, 11 - 12 December 2014, pp.147-162

Refik Halit Karayın Sürgün Romanına Yansıyan Türkçe Sevdası

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 07 December 2013, vol.1, pp.143-147

19 Yüzyılın Sonunda Bursada Çıkan Bir Edebiyat Dergisi Nilüfer

Osmanlı Bursasında Dil- Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 29 - 30 May 2013, pp.1-6

XIX Yüzyılın Sonunda Bursa da Çıkan Bir Edebiyat Dergisi

Osmanlı Bursası’nda Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 29 - 30 May 2013, pp.1-6

150 likler Listesinde Yer Alan Eşkıya Davut İçin Neler Dediler

Mustafakamalpaşa (Kirmasti) Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 09 October 2011, pp.297-304

Türk Dünyasının İki Önemli İsmi İsmail Gaspıralı Mehmet Akif

I. Uluslararsı Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, Turkey, 4 - 07 April 2006, vol.5, pp.1905-1916

Sait Faik in Bursası

Ölümünün 50.yılında Sait Faik Abasıyanık’ı Anma Günleri, Sakarya, Turkey, 18 - 19 October 2004, pp.94-102

Savaşın Gerçek Kurbanları Çocuklar Savaşın Gerçek Kurbanları Çocuklar

Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, İstanbul, Turkey, 15 - 16 April 2003, pp.347-360

Okul Öncesinde Masal

9. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Turkey, 17 - 19 June 1993, pp.329-332

Anaokulunda Çocuk Edebiyatı Üzerine Bazı Düşünceler

8. YPa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Turkey, 12 - 14 May 1992, pp.51-56

Books & Book Chapters

Mehmet Akif'i Anlamak

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Bursa, 2021

Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Temalı Çocuk Romanları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Mehmet Akif'i Anlamak, Alev Sınar Uğurlu,Selçuk Kırlı, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Bursa, pp.333-353, 2021

Safahat'ta Aydının Sosyal Değerlere Yabancılaşması

in: Mehmet Akif Ersoy Çetin ve Sessiz Bir Volkan, Salim Çonoğlu,Yasin Yavuz, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.13-32, 2021

Mısır Toprağının Sesi: Biladi, Biladi, Biladi

in: 100 Ülke 100 Marş, Birol Emil,Zeki Taştan, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.617-623, 2021

Farklı Hayatların Ortak Kaderi: Mahur Beste

in: Ahmet Hamdi Tanpınar Kitabı, Mustafa Başpınar,Ercan Yılmaz, Editor, Gaye Kitabevi, İstanbul, pp.122-142, 2021

Ağrı Doğumlu Cumhuriyet Dönemi Şairlerinin Kaleminden Ağrı

in: Prof. Dr. Oğuz Karakartal Armağanı, Emin Onuş, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.147-162, 2021

Safahat'ta Aydının Sosyal Değerlere Yabancılaşması

in: Mehmet Akif Ersoy Çetin ve Sessiz Bir Volkan, Çonoğlu Salim, Yavuz Yasin, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.13-32, 2021

Reşat Nuri Güntekin'in Çocuk Eğitiminde Tiyatrodan Yararlanması: Mektep Temsilleri

in: Reşat Nuri Güntekin, Kanter, M. Fatih-Karaburgu, Oğuzhan, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.394-409, 2021

Çocuklar İçin Safahat Uyarlamaları Üzerine Bir İnceleme

in: Mehmet Akif'i Anlamak, Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Yayınları, Bursa, pp.355-365, 2021

Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Temalı Çocuk Romanları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Mehmet Akif'i Anlamak, Sınar Uğurlu Alev, Kırlı Selçuk, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Bursa, pp.333-353, 2021

Aka Gündüz

in: Milli Edebiyat, Nurullah Çetin,Fatih Sakallı,Cengiz Karataş, Editor, İlbilge Yayıncılık, Ankara, pp.351-364, 2021

Ağrı Doğumlu Cumhuriyet Dönemi Şairlerinin Kaleminden Ağrı

in: prof. Dr. Oğuz Karakartal Armağanı, Onuş Emin, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.147-162, 2021

Ömer Seyfettin’in Ardından… (1921-1930 Arası)

in: Çağını Kurgulayan Yazar Ömer Seyfettin, Durmuş, Mitat; Atay Dinçer; Yavuz, Azer, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.237-258, 2021

Mehmet Âkif'in Ordu-Millete Seslendiği Şiirlerinde Ortak Ruh

in: 100. Yılında İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif, Öcalan, Hasan Basri, Editor, Bursa Uludağ Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, Bursa, pp.79-92, 2021

Mısır Toprağının Sesi: Biladi, Biladi, Biladi

in: 100 Ülke 100 Marş, Emil Birol, Taştan Zeki, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.617-623, 2021

Aka Gündüz

in: Milli Edebiyat, Çetin Nurullah, Sakallı Fatih, Karataş Cengiz, Editor, İlbilge Yayıncılık, Ankara, pp.351-364, 2021

Farklı Hayatların Ortak Kaderi: Mahur Beste

in: Ahmet Hamdi Tanpınar Kitabı, Başpınar Mustafa, Yılmaz Ercan, Editor, Gaye Kitabevi, İstanbul, pp.122-142, 2021

Yeni Türk Edebiyatına Yansıyan Bursa

in: 81 İlde Kültür ve Şehir BURSA, Eriş, Metin, Editor, Bursa Valiliği, Bursa, pp.323-342, 2021

Yavru Türk’xxe Ziya Gökalp’xxtan Seçme Metinler

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Bursa, 2020

Mahçupluk İmtihanı Adlı oyunda Geleneksel Türk Tiyatrosunun Etkileri

in: Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin Kitabı, Karaca Nesrin, Başpınar Mustafa, Editor, Osmangazi Belediyesi yayınları, Bursa, pp.65-84, 2020

Biz Beraber Geçtik Bu Yolu Romanında bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi

in: Romanda Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi, Şahin Veysel, Editor, Akçağ, Ankara, pp.449-466, 2020

Ömer Seyfettin’in Kaşağı Öyküsünün Çocuklara Uyarlamaları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin’e Armağan Kitabı, Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Yayınları, Bursa, pp.315-328, 2020

Ömer Seyfettin’xxin Hikâyelerinde Rüya Motifi

in: Ömer Seyfettin, Hülya Argunşah, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.327-334, 2020

Halkın Efsaneleştirdiği Roman Kahramanı: Feride

in: Prof. Dr. Birol Emil Armağanı, , Editor, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.109-115, 2020

ismail Gaspıralı’xxnın Edebi Eserleri

in: ismail Bey Gaspıralı’xxnın Düşünce Dünyası, Alev Sınar Uğurlu, Editor, Türk Ocakları Drneği Bursa Şubesi, Bursa, pp.143-162, 2020

Ferdi ve Sürekası Romanında yapı ve İzlek

in: Servet-i Fünun Dönemi Roman Okumaları, Eliuz Ülkü, Şişman Gülşah, Armağan Burak, Editor, kesit, İstanbul, pp.49-70, 2020

Asker Bir Yazarın Tarihe Tanıklığı: Ömer Seyfettin’xxin Balkan Savaşı Hatıraları

in: Vefatının 100.yılında Ömer Seyfettin’xxe Armağan, Alev Sınar Uğurlu, Selçuk Kırlı, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Bursa, pp.3-15, 2020

Sultan II. Abdülhamit’xxin Mabeyincisi Darugazade Mmehmet Emin Bey’xxin Kaleminden Türkistan

in: Yitik hafızanın Peşinde Buhara Konuşmaları, Mehmet Dursun Erdem-Necip Fazıl Kurt-Özcan Güngör, Editor, Pruva, Ankara, pp.193-217, 2019

Cengiz Dağcı’xxnın Kültürel Kökenlerine Bağlılığının Simgesi Olarak Gurzuf ve Kızıltaş

in: Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı’ya Armağan, Alev Sinar Uğurlu- Selçuk Kırlı, Editor, Bengü, Ankara, pp.11-22, 2019 Sustainable Development

“Yurdunu Kaybeden Adam Cengiz Dağcı’nın Hatıralarında Kaybolmak

in: Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı’ya Armağan, Alev Sınar Uğurlu, Selçuk Kırlı, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.91-104, 2019 Sustainable Development

Sanatkârlara Mahsus Tenkit örneği Olarak Tanpınar’xxın Yahya Kemal Kitabı

in: Bir Güneş Avcısı Ahmet HamdiTanpınar, İbrahim Şahin-Deniz Depe-Nurcan Ankay, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.877-887, 2018

Ateşten Gömlek Romanında Kişiler Dünyası

in: Romanda Kişiler Dünyası, Ramazan Korkmaz- Veysel Şahin, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.93-110, 2018

Korkunç Yılları Aydınlatan Kadınlar

in: Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı, İbrahim Şahin- Salim Çonoğlu, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.58-75, 2017 Sustainable Development

Türk Romanında Bursa

in: Uludağ Üniversitesi 40 Yıl Kitabı, Cafer Çiftçi- Hasan Basri Öcalan, Editor, uludağ Üniversitesi, Bursa, pp.231-247, 2015

Safahatta Sosyal Yardımlaşma ve Sosyal Devlet Anlayışı

in: Türk Edebiyatına Açılan Pencere, Hülya Argunşah, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.435-445, 2014

Mehmet Kaplanın Değerlendirmeleriyle Mehmet Akif

in: Mehmet Kaplan, İnci Enginün- Yakup Çelik, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.239-252, 2013

Sami Paşazade Sezai’nin Eserlerinde Çocuk

in: Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri Zeynep Kerman Armağanı, Alev Sınar Uğurlu, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.293-305, 2013

Bir Sığınak Olarak Kitap ve Edebiyat

in: İnci Enginün Kitabı, ezel Erverdi, Editor, Dergah, İstanbul, pp.280-282, 2011

Aka Gündüzün Romanlarına Yansıyan Modern Hayat

in: Zeynep Kerman Kitabı, Handan İnci, Editor, Dergah, İstanbul, pp.185-208, 2010

Nesl i Ahir

Özgür, İstanbul, 2009

Mustafa necati Sepetçioğlunun Romanları ve Eğitim: konak-Çatı-Üçler Yediler Kırklar örneği

in: Mustafa Necati Sepetçioğlu, Hülya Argunşah , Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.255-263, 2007

Türkiyede Çocuk Edebiyatının Gelişimi

in: Yeni Türk Edebiyatı 1839 2000 El Kitabı, Ramazan Korkmaz, Editor, Grafiker, Ankara, pp.547-568, 2007

Vatan yahut Silistre

Akçağ yayınları, Ankara, 2005

Feraizcizade Mehmet Şakirin İki Oyunu

in: scholarly Depth and Accuarcy Lars Johanson Armağanı, Nurettin Demir, Editor, Grafiker, Ankara, pp.341-350, 2002

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözzlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-6, 2019

Osmanlı 9

Yeni Türkiye Yayınları, pp., 1997