Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of Malassezia yeasts on serum Th1 and Th2 cytokines in patients with guttate psoriasis

INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.52, no.1, pp.46-52, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Nosocomial candidemia in adults: Risk and prognostic factors

JOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE, vol.20, no.4, pp.269-278, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Epidemiology of nosocomial candidaemia in a university hospital: a 12-year study

EPIDEMIOLOGY AND INFECTION, vol.138, no.9, pp.1328-1335, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Concurrent Foetal Mummification and Maceration in a Bitch, Resulting in Foetal Retention

AUSTRALIAN VETERINARY PRACTITIONER, vol.39, no.2, pp.55-58, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Nocardia cyriacigeorgica: pulmonary infection in a patient with Basedow-Graves disease and a short review of reported cases.

International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases, vol.12, no.3, pp.335-8, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bursa da Bilim ve Teknolojide Sürdürülebilir Projeler Üreten Sivil Toplum Kuruluşları STK Arası Diyaloğun Geliştirilmesi

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.30, no.30, pp.211-232, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Development a Dialogue Between University and Non-Governmental Organizations Which Produce The Sustainable Projects in The Field of Science and Technology in Bursa.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergis, vol.30, no.30, pp.211-232, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Trizol RNA Ekstraksiyon Metodu İnek Plasentomu için Oldukça Etkili Metod Değerlendirmesi

Uludag Univ J Fac Vet Med, vol.29, no.1, pp.1-6, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bir üniversite hastanesinde beş yıllık süreç içinde gelişen fungemiler

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.8, no.2, pp.138-143, 2003 (Other Refereed National Journals)

Glial Tümörlerde Genetik Özelliklerin Araştırılması Tümör Kültürü Çalışması

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.2, pp.92-94, 1999 (Other Refereed National Journals)

Yüzeyel ve derin mikozlarda küf mantarları

İnfeksiyon Dergisi, vol.13, no.1, pp.99-103, 1999 (Other Refereed National Journals)

İskemik Damar Hastalıklarında Kromozom Analizi İle Genetik Çalışma

Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, vol.1, no.1, pp.49-51, 1995 (Other Refereed National Journals)

Hirchprung Konjenital Katarakt ve Down Sendromu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fak Dergisi, vol.16, no.3, pp.551-556, 1989 (Other Refereed National Journals)

Tırnak örneklerinin mikolojik incelenmesinde homojenizasyon yönteminin değeri

Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi ULAKBİM, vol.15, no.1, pp.1-3, 1985 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

S1.6c. ”Molecular epidemiology of Cryptococcus in South Africa” , Neicher S.D (sözlü sunum)

20th Congress of the International Society forHuman and Animal Mycology (ISHAM), Amsterdam, Netherlands, 30 June - 04 July 2018

S1.6 Genotyping of Cryptococcus neoformans and C. gatti species complex in Europa (sözlü sunum)

20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology, Amsterdam, Netherlands, 30 June - 04 July 2018

Nomenclature from the global populatıon genetic perspective (sözlü sunum)

10th International Conference onCryptococcus and Cryptococcosis (ICCC10), Foz do Iquacu, Brazil, Brazil, 26 - 30 March 2017

(sözlü sunum) Molecular epidemiology of Cryptococcus speciescomplex in Europe, including results ofC.neoformans and C. gattii in the Mediterraean area

19th Congress of the International Society for Humanand Animal Mycology Conference abstractsNo: 676Aspergillus Aspergillosis ISHAM 19th (2015), Melbourne, Australia, 5 - 08 August 2015

Environmental survey of Cryptococcus neoformans and C gattii in European and Mediterranean area (sözlü sunum)

9th International Conference on Cryptococcus and Cryptococcosis, 2014, Amsterdam, The Netherlands, Amsterdam, Netherlands, 3 January - 28 May 2014, vol.57, pp.30

Effects of Malassezia furfur on serum TH1 and TH2 cytokines in patients with Guttate Psoriasis

22nd World Congress of Dermatology 24-29.05.2011. Absract book, (Sözlü tebliğ), Seoul, South Korea, 24 - 29 May 2011

Kan Kültürlerinde İzole Edilen Mayaların Dağılımı

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 1 - 03 January 2011 Sustainable Development

Aspergillus türlerinde Konvansiyonel tanı mikroskobi ve kültür ( davetli Konuşmacı)

3. Ulusal mantar hastalıkları ve Klinik Mikoloji sempozyumu:Aspergillus türleri ve oluşturdukları hastalıklar, Bursa, Turkey, 15 - 18 June 2006

Microvenular Haemangioma due to Haemorrhagic and Bullous Erysipelas (sözlü sunum)

14th Congress of European Academy of Dermatology Venereology ”EADV”, London, Canada, 5 - 10 June 2005, vol.19, pp.17

İnsan serumlarında IFAT ile Anti Neospora caninum antikorlarının araştırılması

XIII.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, Turkey, 8 - 12 September 2003, vol.29, pp.193-199

17 Ağustos depreminde Kan Merkezimiz

I.Ulusal Kan Merkezleri ve Tranfüzyon Tıbbı Kongresi konferansı dahilinde ”I.Ulusal Kan Merkezleri ve Tranfüzyon Tıbbı Kongresi Kongresi, Kapodokya, Turkey, 24 - 29 September 2000

Glial tümörlerde genetik özelliğin araştırılması Tümör kültürü çalışması (sözlü sunum)

32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 18 October 1996, vol.2, pp.92-94

Beyin tümörlerinin genetik özellikleri ve onkogenezis(Davetli konuşmacı)

’xx’xxTıbbi Genetik ve Genetiğin Nörolojideki yeri konulu Panel ’xx’xx10. 1999E15. AKÇAĞLAR S, Tıbbi Genetik ve Genetiğin Nörolojideki yeri konulu Panel, Busan, South Korea, 12 March 1997

Biological value of chromosomal breakages in acute viral hepatitis (sözlü sunum)

1st Neonatal symposium on prenatal diagnosis and genetic make-up of Anatolia, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 1989 Sustainable Development

Pattern of Dermatophytes in the Aegean region of Turkey (sözlü sunum)

FEMS Symposium on “Dermatophytes and Dermatophytoses in man and animals, İzmir, Turkey, 21 - 23 May 1986, vol.5, pp.47

Değişik Candida türlerinin germ tüp oluşturma özellikleri (sözlü sunum)

The 4th National Congress of culture collectıons and Industrial Microbiology (KÜKEM, İstanbul, Turkey, 16 - 18 September 1985, pp.167

Liyofilize Candida suşlarının canlılıkları (sözlü sunum)

The 4th National Congress of culture collectıons and Industrial Microbiology (KÜKEM), İstanbul, Turkey, 16 - 18 September 1985, vol.15, pp.1-8

Tırnak örneklerinin mikroskobik incelenmesinde kaynatma yönteminin değer (sözlü sunum)

XXI.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 20 September 1984, pp.16

Books & Book Chapters

“HEPATITIS A B VIRUSES ANDCHROMOSOME DAMAGES”

in: HEALTH SCIENCES Current Researches and New Trends, Prof. Dr. Zana C. DOLICANIN ,Prof. Dr. Nzam DuranProf. Dr. Halt Demr, Editor, http://ivpe.me/, Predgradje 9, 81250 Cetinje, Montenegro, pp.44-55, 2020