Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate mikroorganizmalar ve oluşturdukları hastalıklar(tıbbi mikrobiyoloji)

  • Undergraduate Mikroorganizmalar ve tanı uygulamaları dersleri

  • Undergraduate Mikrobiyoloji -parazitoloji