Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tasavvufun Bir İlim Olarak İnşâ Süreci: Şer’î ve Metafizik Bir İlim Olarak Tasavvuf

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.24, no.2, pp.149-175, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Tasavvufî Tercübe Aktarılabilir mi?

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.97-120, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

İmâm-ı Rabbânî’nin Vahdet-i Vücûd Eleştirisi ve Tarihsel Arkaplanı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.59-80, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abdülkerîm el-Cîlî’de Din ve İnanç: İman ve İnkar Üzerine Farklı Bir Yaklaşım

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.215-232, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Türkçe İlk Fususu’l-Hikem Şerhi: Tecelliyâtü Arâisi’n-Nusûs fî Manassâti Hikemi’l-Fusûs

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.8, pp.305-315, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Bursa’da Bosnalı Bir Melâmî Abdullah Bosnevî Hayatı, Eserleri ve Bir Kasidesi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.6, pp.297-312, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Sufiler

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.6, pp.313-334, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbnü’l-Arabî’nin Akıl Eleştirisi

Uluslararası İbnü’l Arabi Sempozyumu: İnsanlığın Hakikat Arayışı ve İbnü’l Arabi, Malatya, Turkey, 15 November 2019, pp.175-190

Gaybî’nin Esmâ Telakkîsi : Risâle-i Esmâ’ya Dair

Kütahyalı Bilge Şâir Sun’ullah Gaybî ve Dönemi, Turkey, 01 May 2016, pp.207212

Alvarlı Efe Divan’ında İnsân-ı Kâmil Düşüncesi

Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu (25-26 Nisan 2013, Erzurum) Bildiriler, Erzurum, Turkey, 25 April 2013, vol.2, pp.467-475

Alternatif Bir Vahdet-i Vücûd Yorumculuğu: Simnanî, Cîlî ve İmâm Rabbânî Örneği

I. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri = The First International Symposium on Sadraddin Qunawi, Konya, Turkey, 21 May 2008, pp.159-173

Books & Book Chapters