Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tartışılan Bir Ravi: İbn Lehî'a

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.79-104, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Hazm’ın Hadis Değerlendirme Yöntemi ve Bunun Fıkha Yansıması

Diyanet İlmi Dergi, pp.33-52, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet Türkiyesi Akademik Hadis Araştırmalarına Önemli Bir Açılım Kazandıran Toplantılar Dizisi: Gerede Hadis Meclisi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.11, no.21, pp.541-557, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Zamana Sövmeyi Yasaklayan Hadisin Tenkid ve Tetkiki

Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, vol.17, no.2, pp.463-518, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Şîa nın Dört Muteber Ricâl Kitabı

Marife, vol.8, no.3, pp.309-329, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Hadis Edebiyatında Zevâidler

Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, vol.13, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Cerh ve Ta dîl İle Alakalı Yapılmış Çalışmalar

Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, vol.13, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

”Batı’da Şarkiyat Çalışmaları Tarihi ve Politikası” Konferansı

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.201-204, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

”İslam Araştırmalarında Müslüman İlim Adamının Görevi” Konferansı

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.205-207, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sûfilerin Siyaset Anlayışlarında ve Siyasetle İlişkilerinde Hadislerin Rolü

Tarihten Günümüze Sûfî-Siyaset İlişkileri, Bursa, Turkey, 01 November 2019, pp.19-48

Fuat Sezgin ve Hadis İlmi

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İzinde Bilimler Tarihi Ulusal Sempozyumu, Bursa, Turkey, 21 - 22 December 2019

Kordobalı Âlim Yahya b Yahya ve Muvatta Rivâyeti

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı: İnsan ve Toplum Bilimleri (1st International Scientific Research Conference: Humanity and Social Sciences), 19 - 22 May 2016

Cehaletü’xxr-ravi Açısından Sahabenin Durumu Adlı Bildirinin Müzakeresi

İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe- Sahabe Kimliği ve Algısı, Turkey, 27 - 28 April 2013, pp.185-194

İslâm’da Manevi Temizlik ve Su

3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2013, vol.2, pp.754-758

Bursa Daru’l-hadisleri

Anadolu’nun İslamlaşma Sürecinde Daru’l-hadisler, Turkey, 8 - 09 September 2012, pp.43-53

Hadis Usul Kaynaklarına Göre Hadis Öğrenim ve Öğretim Geleneği

Anadolu’da Hadis Geleneği ve Daru’xxl-hadisler Sempozyumu, Turkey, 30 April - 01 May 2011, pp.63-75

Vâni Mehmet Efendinin Hadis Kültürü ve Hadise Bakışı

Ulusal Vânî Mehmed Efendi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 November 2009, pp.73-85

Genel Hatlarıyla İbn Hazm’xxın Hadise Bakışı ve Hadis Metodu

Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2007, pp.697-716

Hz. Hüseyin’xxin Öldürüleceğini Bildiren Rivayetler Açısından Hadis Kaynaklarında Kerbela Olayı

Uluslararası Kerbela Sempozyumu, Sivas, Turkey, 20 - 22 May 2010, vol.3, pp.23-58

Hz. Peygamber’xxin Yanlış Anlaşılmak Endişesine Dayalı Uygulamaları Adlı Bildirinin Müzakeresi

Günümüzde Sünnetin Anlaşıması Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 - 30 May 2004, pp.63-65

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Zevâid

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.303-305, 2013

Yûnus b. Ubeyd

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.611-611, 2013

Yezîd b. Zürey'

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.523-523, 2013

Ubeydullah b. Abbâs

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.18, 2012

Tebûzekî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.227, 2011

Mecma’u’z-zevaid

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.263-264, 2003