Publications & Works

Books & Book Chapters

Dindar Bireylerin Sosyal Medyada Yeniçağ Spiritüelliğine Katılımı Üzerine Nitel Bir Araştırma

in: Dijital Dünyada Din ve Medya, Samar Mahmut, Kandemir Mekin, Editor, Hikmetevi, İstanbul, pp.185-197, 2021