Publications & Works

Articles Published in Other Journals

YENİ TEKNOLOJİLER BAĞLAMINDA EĞİTİM VE EŞİTSİZLİK

Alanyazın , no.Özel sayı, pp.73-81, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Metaverse ve Eğitim

Ayasofya Dergisi , no.76, pp.10-12, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şehir İnsan'ndan Kent'in Birey'ine

Düşünen Şehir , vol.17, pp.70-75, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mekanların, Kimliklerin ve Fiillerin Replikası: Metaverse

Cihannüma , vol.5, pp.79-83, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sanallık ve Metaverse

Teklif Dergisi , vol.4, pp.140-146, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Düşüncenin ve Hakikatin Yitirilmesi ve Unutmak

Fikir Coğrafyası , vol.1, no.1, pp.1-2, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Fenerde Bir Nefer: Sezai Karakoç

Yitik Söz , no.25, pp.42-44, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yeni Bir Kölelik Biçimi Olarak: Sanallık

Olağan Hikaye , no.7, pp.92-94, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sanalda İnsan Olma Mücadelesi

Olağan Hikaye , no.6, pp.25-28, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hakikatin Üzerine Kapanan Sanalın Hegemonyası

Umran , no.324, pp.62-65, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hakikatin Yutulduğu ‘Oyuk’

Olağan Hikaye , no.5, pp.39-43, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mekanik Panoptiko'ndan Sanal Panoptikon'a: Gözetim

Nida , no.204, pp.39-44, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

İnsanlık İçin Yaşanmamış Bir Tecrübe

Umran , no.321, pp.64-68, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Platon'un Sanal Mağarası

Olağan Hikaye Dergisi , no.4, pp.30-33, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dijitalleşmenin Araçsallaştırdığı İnsan ve Hayat

Umran , no.318, pp.56-60, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ejdadın Son Yeri: Rumeli

RUMELİ , 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Deizm Neyimiz Olur?

Umran Dergisi , 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı: Şehir ve Cemiyet

Söz Şehri , 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Başkanlık ve Said Halim Paşa

Umran Dergisi , 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mevlana contra Nietzsche

Dil ve Edebiyat , no.43, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Doğunun Öksüz Romanı

Dil ve Edebiyat , no.41, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Baudrillard’ı Unut-ma-mak

Umran Dergisi , 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yer Altından Istıraplar

Umran Dergisi , 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teoman Duralı Düşüncesi'nde Anadolu, İslam ve İnsan Algısı

Kutadgu Bilig'in Peşinde Bir Fİlozof, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2022

“Dijitalleşme (Web 2.0 ve Web 3.0), YZ ve Robotik Sürecinde Etik ve Hukukî Sorunlar

T EK NOLOJ İ , E T İK VE DİN ÇALIŞTAYI, Turkey, 26 November 2022

İnsanlığın Dört Asırlık Düşünce Seyri (1620-2022): Modernizm-Postmodernizm-Trans-Posthümanizm

İnsanlığın Dört Asırlık Düşünce Seyri (1620-2022): Modernizm-Postmodernizm-Trans-Posthümanizm, 18 October 2022

“ADALETİN ÖNCÜLÜ OLARAK AHLAK BAĞLAMINDA YAPAY ZEKA”

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARINA ZEMİN AÇISINDAN “YAPAY ZEKA”, Turkey, 16 April 2022

Adaletin Öncülü Olarak Ahlak Bağlamında Yapay Zeka

İslam Hukuku Araştırmalarına Zemin Oluşturma Açısından Yapay Zeka, Burdur, Turkey, 15 - 17 March 2022, pp.37

Posthuman Çağ ve Posthuman'a Geçiş Aracı olarak: Transhümanizm ve Transhuman

YAPAY ZEKA, TRANSHÜMANİZM, POSTHÜMANİZM VE DİN, Turkey, 17 - 18 December 2021

İnsanın Dönüşümü

4. ULUSLARARASI KADIN VE ADALET ZİRVESİ, 26 - 28 November 2020

Göçlerin İnsanlığa Olan Felsefi-Kültürel-Bilimsel Katkıları ve Etik Sorunlar

II. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, 6 - 08 December 2018

Transhümanist Süreçte Savaş ve Barışın İmkanı ve İmkansızlığı Üzerine Değerlendirme

Uludağ Üniversitesi V. Uluslararası Felsefe Kongresi (Savaş ve Barış)., 12 - 14 October 2018

Yaratılışa Müdahale ve Yeni Bir Evrimci Neo-Darwinist Bir Yaklaşım Olarak Transhümanizm

II. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 8 - 09 November 2018

Mekanımızı/Şehri Yitirmek: Hakikat Şehrinden Simülatif Kent’xxe

Şehri Yaşatmak Tarihi Yaşatmak, Turkey, 27 - 29 September 2018

Cemil Meriç’xxte Modernleşme ve Sömürgecilik Eleştirisi

Bu Ülkeyi Yeniden Düşünmek, Turkey, 9 - 10 December 2017

Filozof ve Düşünürlerin Filistin Meselesiyle İmtihanı

Filistin Meselesi ve Türkiye, 20 - 22 October 2017

Hakikatten Simülatif Sürece: Adalet, Dayanışma ve Yoksulluk

“IV. Uluslararası Felsefe Kongresi: Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet, Bursa, Turkey, 13 - 15 October 2016 Sustainable Development

Hakikatten Sanala İrfan Neslinden Ben Nesline

Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, 6 - 08 October 2016

İslamofobia: Hegemonya’yı Derinleştirme ve Bir Hegemonya Projesi Olarak Euro-İslam

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, 5 - 07 May 2016

Books & Book Chapters

Adaletin Öncülü Olarak Ahlak Bağlamında Yapay Zeka

in: Din, Hukuk ve Teknoloji, Adnan Bülent Baloğlu,Yıldıray Sipahi, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Bursa, pp.67-82, 2023

Dijitalleşme (Web 2.0 ve Web 3.0), YZ ve Robotik Sürecinde Etik ve Hukukî Sorunlar

in: Teknoloji, Etik ve Din, Veysi Ünverdi vd., Editor, Mardin Artuklu üniversitesi, Mardin, pp.67-82, 2023

Janus'un İki Yüzü: Transhümanizm

in: İletişim Çalışmaları : Kuramlar ve Örnekler, Burak Toraman, Editor, Grius, İstanbul, pp.151-164, 2023

Kuramsal Terörist: Jean Baudrillard

in: İletişim Çalışmaları Kuramlar ve Örnekler, Burak Toroman, Editor, Grius, İstanbul, pp.75-100, 2023

Elektriksel Düşünceden Sibernetik Düşünceye Transhümanizm ve Metaverse

in: Metaverse: Gerçek Zamanlı Sanla Yaşam, Mustafa Tekin-Muhammet Özdemir, Editor, Mana, pp.45-73, 2023

Süleyman Çelebinin Mevlid Eserinde Nizam ve Varoluşsal Düzlemler

in: Vesiletün Necat, Bilal Kemikli, Editor, Esenler Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.181-192, 2022

Said Halim Paşa'nın "Batı" ve "Batılılaşma" Algısı

in: Said Halim Paşa: Geleneğin Muhafızı, Değişimin Faili, Vahdettin Işık-Yunus Şahbaz, Editor, Kadim Yayınları, Ankara, pp.306-323, 2022

Relacja między rozumem a moralnością w myśli muzułmańskiej

in: WPROWADZENIE DO METAFIZYKI MUZUŁMAŃSKIEJ, Funda Gunsoy ve Mariusz Turowski, Editor, Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, pp.87-100, 2022

Trans-Posthümanist ve Dijital Çağda Mahremiyet

in: TÜM YÖNLERİYLE MAHREMİYET, Şule Albayrak, Editor, TÜRKİYE CUMHURİYETİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, Ankara, pp.557-574, 2022

SON İKİ İMPARATORLUK VE İKİ BÜROKRAT DÜŞÜNÜR: Said Halim Paşa ve Ku Hung-Ming

in: Said Halim Paşa Kitabı, Asım ÖZ- Aykut Ertuğrul, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.737-746, 2021

SON İKİ İMPARATORLUK VE İKİ BÜROKRAT DÜŞÜNÜR

in: SAİD HALİM PAŞA KİTABI, Asım Öz, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Yayınları, pp.737-746, 2021

MUSTAFA ŞEKİP TUNÇ’UN FELSEFİ YAZILARI BAĞLAMINDA DERGÂH MECMUASI’NIN FELSEFÎ YAZINA OLAN KATKISI

in: 100. YILINDA DERGÂH DERGİSİ, , Editor, Gölcük Belediyesi Yayınları, pp.275-287, 2021

DİJİTALLEŞME-YAPAY ZEKÂ-TRANSHÜMANİZM BAĞLAMINDA DİN VE DİNDAR’A DAİR

in: Yapay Zeka, Transhümanizm ve Din, , Editor, DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI YAYINLARI, pp.175-185, 2021

Salgının Tetiklediği Dijitalleşme ve Dönüşümün Tekno Felsefesi: Transhümanizm

in: Gerçekliğe Yeni Bir Çağrı: Salgın Günlerinde Felsefe, H. İbrahim Üçer, Editor, Nobel-İlem, pp.115-129, 2021

Mekânı/Şehrimizi Yitirmek:Hakikat Şehrinden Simülasyon Kente

in: İnsan Tarih ve Şehir, , Editor, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, pp.262-285, 2020

ALİ HİMMET BERKÎ’NİN -YAŞADIĞI ÇAĞIN RUHU BAĞLAMINDA- AHLAK DÜŞÜNCESİNİN ANLAŞILMASI

in: Ali Himmet Berki Kitabı, Zeki Yaka-Ahmet Öğke, Editor, TDV, Ankara, pp.119-139, 2019

Cemil Meriç’te Modernleşme ve Sömürgecilik Eleştirisi

in: Cemil Meriç KitabI, Asım ÖZ, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.551-565, 2018

Nihilizm, Şiddet, İsyan ve Terörizm Bağlamında Cemil Meriç’te Bir Doktirin Olarak Anarşizm

in: Bilinmeyen Cemil Meriç, M. Çağatay Özdemir, Editor, Altınordu, Ankara, pp.30-55, 2018

Said Halim Paşa ve Erol Güngör Bağlamında Günümüz Meselelerin Buhran ve Yorumu

in: İslam ve Yorum-III, Fikret Kahraman, Editor, TDV-Malatya İlahiyat Vakfı, Ankara, pp.267-290, 2017

Abdulvahhab El-Mesiri, Entelektüel ve Siyasi-Sosyal Devrimler

in: Gelenek ve Modernlik Arasında İslamcılık, Asım Öz, Editor, Pınar Yayınları, İstanbul, pp.70-75, 2013

Metrics

Publication

154

Project

2

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals