Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yeni Bir Kölelik Biçimi Olarak: Sanallık

Olağan Hikaye, no.7, pp.92-94, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Düşünsel Kriz ve Sorunlar Bağlamında İslâm Dünyası

Umran Dergisi, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sanalda İnsan Olma Mücadelesi

Olağan Hikaye, no.6, pp.25-28, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hakikatin Üzerine Kapanan Sanalın Hegemonyası

Umran, no.324, pp.62-65, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hakikatin Yutulduğu ‘Oyuk’

Olağan Hikaye, no.5, pp.39-43, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mekanik Panoptiko'ndan Sanal Panoptikon'a: Gözetim

Nida, no.204, pp.39-44, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

İnsanlık İçin Yaşanmamış Bir Tecrübe

Umran, no.321, pp.64-68, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Platon'un Sanal Mağarası

Olağan Hikaye Dergisi, no.4, pp.30-33, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dijitalleşmenin Araçsallaştırdığı İnsan ve Hayat

Umran, no.318, pp.56-60, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tekilleşme ve Ölümsüzlük: Mükellefiyet

Teklif Dergisi, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tedirgin ve Kaygılı Bir Modernleşme: Türk Modernleşmesi

Milli Mecmua, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Neyi Kaybettiğimizin Farkında mıyız?

Umran Dergisi, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

İnsanın Terkedilişi: Dijital ve Siber Bedenler

Nida Dergisi, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Postcorona Çağında Dünyanın ve İnsanın Durumu

Postcorona Çağında Dünyanın ve İnsanın Durumu, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

21. Yüzyıl Dünyası’nın Yeni Eşiği: Korona Salgını

Umran Dergisi, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

LOSING OUR SPACE/MADINAH: FROM THE MADINAH OF REALITY TO SIMULATION CITY

Ilahiyat Studies, vol.11, no.1, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

AVRUPA VE MODERNİTE SARMALINDA BİR İSLAM ARAYIŞI OLARAK: EURO-İSLAM

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Evanjelizm ile Çılgın Bir Adamın ”Yeni ABD Düzeni”

Umran Dergisi, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Sorun Olarak Eğitim ve Kültür Politikaları

Umran Dergisi, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ejdadın Son Yeri: Rumeli

RUMELİ, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Nıetzsche Ve Transhümanizm Bağlantısı Üzerine Bir Değerlendirme 

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Deizm Neyimiz Olur?

Umran Dergisi, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sinema ve Romanda Transhümanizm

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Muhafazakar Olarak Metamorfoz Yaşamak

Söz Şehri, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hükümdarlara Öğütler

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, no.36, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kant Epistemolojisinde Bilgi, Varsayım Ve İnanç Sorunu

Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ahlakın Sekülerleşmesinde Hume Etkisi

Kutadgubilig, no.36, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Jean Baudrillard’da Simülatif Düzene Bir Başkaldırı Eylem Olarak Terörizm

Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Hümanizmin Radikalleşmesi Olarak Transhümanizm

Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Başkanlık ve Said Halim Paşa

Umran Dergisi, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı: Şehir ve Cemiyet

Söz Şehri, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erol Güngör Bağlamında İslâm’ın Günümüz Meseleleri

Umran Dergisi, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erol Güngör Bağlamında İslam’ın Günümüz Meseleleri

Umran Dergisi, no.269, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ş. Teoman Duralı Düşüncesinde Metafizikten Makinaya Batı Medeniyeti

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.22, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Seyyid Kutub’un Kapitalizm Eleştirisi Üzerine

Umran Dergisi, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Vatan ve Millet Bağlamında Akif’xxe Dair

Söz Şehri, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sandıktan Çıkan Euro-Müslüman Sadiq Khan

Umran Dergisi, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

David Hume’un Siyasal Ekonomisi ve İnsan Doğası

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Düşüncesinde Dil-Mantık Sorunu

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.4, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Mevlana contra Nietzsche

Dil ve Edebiyat, no.43, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Doğunun Öksüz Romanı

Dil ve Edebiyat, no.41, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kriminalojik Bir Alet Olarak TV

Kamuda Sosyal Politika, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şerif Mardin’de Said’i Nursi Algısı

Umran Dergisi, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Baudrillard’ı Unut-ma-mak

Umran Dergisi, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşme, Din, Modernizm ve İslamcı Kalvinistler

Umran Dergisi, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Cemil Meriç: Yangın Kulesinde Feryat Eden Adam

Umran Dergisi, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Liluputlar Ülkesinde Bir Güliver ve Bir Vicdan

Umran Dergisi, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Modernleşmesi Üzerine Eleştirel Bir Katkı

Umran Dergisi, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Papa’xxnın Öfkesi ve Hıristiyanlık

Umran Dergisi, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ötekileştirme ve Yeni Gaz Odaları

Umran Dergisi, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yer Altından Istıraplar

Umran Dergisi, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adaletin Öncülü Olarak Ahlak Bağlamında Yapay Zeka

İslam Hukuku Araştırmalarına Zemin Oluşturma Açısından Yapay Zeka, Burdur, Turkey, 15 - 17 March 2022, pp.37

Posthuman Çağ ve Posthuman'a Geçiş Aracı olarak: Transhümanizm ve Transhuman

YAPAY ZEKA, TRANSHÜMANİZM, POSTHÜMANİZM VE DİN, Turkey, 17 - 18 December 2021

İnsanın Dönüşümü

4. ULUSLARARASI KADIN VE ADALET ZİRVESİ, 26 - 28 November 2020

Göçlerin İnsanlığa Olan Felsefi-Kültürel-Bilimsel Katkıları ve Etik Sorunlar

II. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, 6 - 08 December 2018

Transhümanist Süreçte Savaş ve Barışın İmkanı ve İmkansızlığı Üzerine Değerlendirme

Uludağ Üniversitesi V. Uluslararası Felsefe Kongresi (Savaş ve Barış)., 12 - 14 October 2018

Yaratılışa Müdahale ve Yeni Bir Evrimci Neo-Darwinist Bir Yaklaşım Olarak Transhümanizm

II. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 8 - 09 November 2018

Mekanımızı/Şehri Yitirmek: Hakikat Şehrinden Simülatif Kent’xxe

Şehri Yaşatmak Tarihi Yaşatmak, Turkey, 27 - 29 September 2018

Cemil Meriç’xxte Modernleşme ve Sömürgecilik Eleştirisi

Bu Ülkeyi Yeniden Düşünmek, Turkey, 9 - 10 December 2017

Filozof ve Düşünürlerin Filistin Meselesiyle İmtihanı

Filistin Meselesi ve Türkiye, 20 - 22 October 2017

Hakikatten Simülatif Sürece: Adalet, Dayanışma ve Yoksulluk

“IV. Uluslararası Felsefe Kongresi: Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet, Bursa, Turkey, 13 - 15 October 2016 Sustainable Development

Hakikatten Sanala İrfan Neslinden Ben Nesline

Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, 6 - 08 October 2016

İslamofobia: Hegemonya’yı Derinleştirme ve Bir Hegemonya Projesi Olarak Euro-İslam

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, 5 - 07 May 2016

Books & Book Chapters

Said Halim Paşa'nın "Batı" ve "Batılılaşma" Algısı

in: Said Halim Paşa: Geleneğin Muhafızı, Değişimin Faili, Vahdettin Işık-Yunus Şahbaz, Editor, Kadim Yayınları, Ankara, pp.306-323, 2022

Trans-Posthümanist ve Dijital Çağda Mahremiyet

in: TÜM YÖNLERİYLE MAHREMİYET, Şule Albayrak, Editor, TÜRKİYE CUMHURİYETİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, Ankara, pp.557-574, 2022

SON İKİ İMPARATORLUK VE İKİ BÜROKRAT DÜŞÜNÜR: Said Halim Paşa ve Ku Hung-Ming

in: Said Halim Paşa Kitabı, Asım ÖZ- Aykut Ertuğrul, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.737-746, 2021

Salgının Tetiklediği Dijitalleşme ve Dönüşümün Tekno Felsefesi: Transhümanizm

in: Gerçekliğe Yeni Bir Çağrı: Salgın Günlerinde Felsefe, H. İbrahim Üçer, Editor, Nobel-İlem, pp.115-129, 2021

MUSTAFA ŞEKİP TUNÇ’UN FELSEFİ YAZILARI BAĞLAMINDA DERGÂH MECMUASI’NIN FELSEFÎ YAZINA OLAN KATKISI

in: 100. YILINDA DERGÂH DERGİSİ, , Editor, Gölcük Belediyesi Yayınları, pp.275-287, 2021

DİJİTALLEŞME-YAPAY ZEKÂ-TRANSHÜMANİZM BAĞLAMINDA DİN VE DİNDAR’A DAİR

in: Yapay Zeka, Transhümanizm ve Din, , Editor, DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI YAYINLARI, pp.175-185, 2021

Mekânı/Şehrimizi Yitirmek:Hakikat Şehrinden Simülasyon Kente

in: İnsan Tarih ve Şehir, , Editor, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, pp.262-285, 2020

ALİ HİMMET BERKÎ’NİN -YAŞADIĞI ÇAĞIN RUHU BAĞLAMINDA- AHLAK DÜŞÜNCESİNİN ANLAŞILMASI

in: Ali Himmet Berki Kitabı, Zeki Yaka-Ahmet Öğke, Editor, TDV, Ankara, pp.119-139, 2019

Cemil Meriç’te Modernleşme ve Sömürgecilik Eleştirisi

in: Cemil Meriç KitabI, Asım ÖZ, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.551-565, 2018

Said Halim Paşa ve Erol Güngör Bağlamında Günümüz Meselelerin Buhran ve Yorumu

in: İslam ve Yorum-III, Fikret Kahraman, Editor, TDV-Malatya İlahiyat Vakfı, Ankara, pp.267-290, 2017

Abdulvahhab El-Mesiri, Entelektüel ve Siyasi-Sosyal Devrimler

in: Gelenek ve Modernlik Arasında İslamcılık, Asım Öz, Editor, Pınar Yayınları, İstanbul, pp.70-75, 2013