Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Kirklareli University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2002 - 2009 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Ataturk University, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  David Hume Felsefesinde Din-Ahlak-Siyaset İlişkisinin Temellendirilmesi

  Kirklareli University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2009 Postgraduate

  Jean Baudrillard’da Simülasyon Kavramını Temellendirme Çabası

  Marmara University, Institute Of Social Sciences