Eğitim kurumlarında stratejik plânlamanın kurum performansı üzerine etkilerine yönelik bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Okan University, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: NİHAT GÜMÜŞÇÜ

Supervisor: Mehmet Eryılmaz