Osmanlı Kadın Dergilerine Göre Aile Algısı (19.Yüzyılın İkinci Yarısı)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl., Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Hatice Ünal

Supervisor: Saadet Maydaer