Farklı bor dozu uygulamalarının tritikale çeşitlerinin verim ve verim komponentleri üzerine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: EMİR ALİ BULUT

Supervisor: Esra Aydoğan Çifci