Antik Çağda deniz Gücü ve Önemli Deniz Savaşları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Arkeoloji, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Belkan Ağar

Supervisor: İbrahim Hakan Mert