Modern Sübjektivite Metafiziği Bağlamında Kant'ta Adaletin İmkânı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl., Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: OĞUZ DÜZGÜN

Supervisor: Kasim Küçükalp