İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda sözcük yeterliliğinin ölçülmesinde üç farklı sözcük bilgisi testinin kıyası


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: English

Student: Sezen Aksu Balamur

Supervisor: LEVENT UZUN

Abstract:

Bu çalışmada, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce pasif sözcük bilgilerini ölçmek amacıyla dizayn açısından Yes/No Test (Y/N) (Meara, 1992), Vocabulary Size Test (VST) (Nation & Beglar, 2007a, 2007b) ve Vocabulary Levels Test (Nation, 2001) (VLT)’e benzerlik gösteren ve iki dilli formatta ilk 5000 kelimeyi kapsayan üç pasif sözcük bilgisi testi kullanılmıştır. Bu testler farklı formatta olmalarına rağmen pasif sözcük bilgisini aynı derecede ölçüyor varsayılmakta ve eşdeğer kabul edilmektedir. Fakat bu üç farklı kelime testinin hepsini birlikte kullanarak bunların pasif sözcük bilgisini aynı seviyede ölçüp ölçmediğini ele alan bir çalışma bulunmamaktadır; dolayısıyla bu çalışma bu boşluğu doldurarak alana katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma, üç testin öne sürüldüğü üzere genel pasif sözcük dağarcığını benzer istatistiksel rakamlar sunarak a) ix İngilizce yeterlilikleri farklı gruplarda, b) testlerin farklı bölümlerinde ve c) İngilizce yeterlilikleri farklı gruplar için farklı sıklık aralıklarında ölçüp ölçemediğini sorgulamıştır. Bunun yanı sıra, testlerin birbirleriyle ne derece ilişkili oldukları ve hangisinin katılımcıların üniversite hazırlık sınıfı geçme notlarıyla en fazla ilişkili gösterdiği ve tutarlı sonuçlar verdiği de incelenmiştir. Veriler Türkiye'de iki farklı üniversitede okuyan temel, orta düzey öncesi ve orta seviyelerdeki 581 öğrenciden toplanmış ve SPSS 22.0 paket program aracılığıyla istatistiksel analizi yapılmıştır. Testler iki oturumda uygulanmıştır. Bulgular, genel olarak Y/N testin neredeyse tüm sıklık ve yeterlik bazlı karşılaştırmalarda en düşük skorları verdiğini göstermiştir. VLT ve VST ise farklı yeterlik grupları için farklı sıklık bentlerinde değişik skorlar ortaya koymuştur. İstatistiksel analizlere göre, tüm ortalama değerler katılımcıların yeterlik seviyeleriyle uyumlu çıkmıştır ki bu da üst seviye öğrencilerin tüm sıklık aralıklarında daha başarılı oldukları ve skorların katılımcılar daha düşük frekans bentlerine doğru ilerledikçe düştüğü anlamına gelmiştir. Ayrıca, en yüksek korelasyon VST ve VLT arasında bulunmuş ve son olarak da öğrencilerin üniversite hazırlık sınıfı geçme notlarıyla en fazla ilintili test VLT olmuştur. Tüm bu sonuçlar İngilizce’yi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerde öğrencilerin sözcük bilgilerini ölçmede kurumsal sınavların yerine kullanabilecekleri farklı testlerin var olduğu ve bu testleri öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre farklı bağlamlarda kullanabilecekleri gerçeği konusunda farkındalık oluşturulması açısından önemlidir.