Riskten korunma stratejesi çerçevesinde Umman’ın Arap Baharı’na yönelik dış politikası


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: English

Student: Shahrazad Ali Abdel Rahman Alkhazaleh

Supervisor: FERHAT PİRİNÇÇİ

Abstract:

Arap Baharı sırasında bölgesel ve küçük güçler, yükselen yeni siyasal rejimler ve hareketler, kendilerine karşı çıkan olaylara nadiren katılmışlardır. Sonuç olarak, bölgedeki karşı-devrimler ve mezhepçilik ortaya çıkmıştır. Her birinin katılımıyla, Umman dış politika araştırmacıları için dikkate değer bir istisna ve ilginç bir durum olarak kalmıştır. Bu araştırma, Riskten korunma stratejisini merkeze alarak küçük devletlerin davranışlarını açıklayan diğer Uluslararası İlişkiler teorisine alternatif olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Tezde Umman dış politikasını şekillendiren iç faktörler ile birlikte bölgesel ve uluslararası faktörler beraber incelenecektir. Bu çalışma aynı zamanda Umman ve diğer Körfez devletlerinin konumlarını birbirleriyle karşılaştırarak Mısır, Suriye ve Yemen krizlerinde Umman'ın politikalarını analiz edecektir. Körfez kriziyle ilgili Umman‘ın politikası, Riskten Korunma Stratejisi ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada, Umman, çıkarlarını en üst düzeye çıkarırken; diğer güçlerle yüzleşmekten kaçınabilmesi dolayısıyla Umman'ın Körfez krizine karşı tutumunun başarılı bir Stratejik Riskten Korunma olduğuna varılmaktadır.