MODERN VE POSTMODERN HAKİKAT ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR KAVRAMSAL BİR İNCELEME


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: HÜMEYDA AYDIN

Supervisor: Kasim Küçükalp