Resmi olmayan (informel) iletişimin çalışanların iş tatminleri üzerine etkilerine dair bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Okan Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: NESLİHAN ALTURAN

Supervisor: MEHMET ERYILMAZ