Matematik problemi çözme stratejileri öğretiminin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerinin gelişimine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: YILDIZ KAVGACI

Supervisor: Dilek Sezgin Memnun