Periferik sinir kesisinde topikal uygulanan sitidin, kolin ve sitikolin'in aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkilerinin erken ve geç primer sütür modelleriyle araştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Uludağ Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Student: ERHAN ARSLAN

Supervisor: AHMET BEKAR