Öğretmenlerin yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesinde sınıf yönetimine bakış açıları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Uludağ Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: English

Student: EBRU MELEK DALOĞLU

Supervisor: ÇİĞDEM KARATEPE

Abstract:

Bu çalışma, öğretmenlerin sınıf yönetiminin derse başlama, zaman yönetimi, ders planlama, öğrencileri motive etme ve öğrenci davranışları gibi belirli yönleri hakkındaki algılarını araştırmak için yapılmıştır. Veriler, sahip oldukları 'öğretim deneyimi' miktarına göre dört grupta toplanan 142 denekten toplanmıştır: 1) Stajyer 2) Acemi 3) Deneyimli I ve 4) Deneyimli II grupları. Gözlem, anket ve görüşme, çalışmada kullanılan veri toplama araçlarıdır. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinin analizi için madde analizi ve korelasyon kullanılmıştır. Analize göre, tüm öğretmen grupları öğretim deneyimi ve planlamanın miktarını sınıf yönetiminde önemli faktörler olarak görmektedir. Ancak sonuçlar, ders planını yaparken öğretmen gruplarının farklı stratejilere sahip olduğunu göstermektedir; deneyimsiz öğretmenler detaylı yazılı planlar yapmayı tercih ederken, daha deneyimli olanlar zihinsel veya taslak formatında planlar yaparlar. Buna ek olarak, çalışma daha az öğretmenlik deneyimi olan öğretmenlerin öğrencileri motive etmek ve derslere aktif olarak katılmalarını sağlamakta daha fazla zorluk yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca, öğretmen grupları öğrencileri derse aktif olarak katılmaya ikna etmek için kullandıkları stratejiler açısından önemli ölçüde farklı algılara sahiptir. Deneyimli gruplardaki öğretmenlerin sınıfta ikili çalışma ve grup çalışması aktivitelerini daha sık kullandıkları ilginç bir bulgudur. Sonuçlar ayrıca öğretmen gruplarının özellikle dersle ilgilenmeyen öğrencilerle uğraşırken öğrenci davranışları ile baş etme konusunda farklı algı ve stratejilere sahip olduklarını ortaya koymaktadır.