Farklı öğrenme stillerine sahip olan dokuzuncu sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri arasındaki farklılıkların incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE SAHİLLİOĞULLARI

Supervisor: Ahmet Cihangir, Dilek Sezgin Memnun