Sosyal tabakalaşma toplumsal cinsiyet ve din ilişkisi: Üst sosyo ekonomik tabakaya mensup dindar kadınların gündelik hayatı üzerine sosyolojik bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: FATMA GÜLER

Supervisor: Vejdi Bilgin