Hemodiyaliz hastalarında c vitamini infüzyonunun lipit profili, apolipoprotein b içeren lipoproteinlerin oksidasyonu ve serum paraoksonaz-arilesteraz enzim aktiviteleri üzerine etkisi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Uludağ Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Student: SELDA ERDİNÇ

Supervisor: EMRE SARANDÖL