Jeopolitik perspektiften Rusya’nın arktik bölge politikası


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: English

Student: Elvira Khafizullina

Supervisor: SEZGİN KAYA

Abstract:

21. asır dünyaya son 10 yılda sıcak tartışmalara konu olan yeni bir coğrafi bölge olan Arktik’i getirmiştir. Arktik bölgesi çift kutuplu Soğuk Savaş dönemindeki muhtemel çatışma sahası durumundan, uluslararası işbirliği ve ekonomik rekabet alanına dönüşmektedir. 2007 yılından bu yana cereyan etmekte olan gelişmeler, özetle doğal kaynak ve mineraller ile avantajlı taşıma yolu olarak tanımlanabilecek faydalara büyük ilgi uyandırmaktadır. Bölgeden elde edilebilecek faydalar uzun vadede çok bilinmez olsa da, Arktik’e olan ilgi yüksek düzeyde devam etmektedir. Etkin olan tüm aktörlerin kabul ettiği üzere, Arktik bölgesinin aşırı zor koşulları nedeniyle gerek duyulan yüksek maliyet, bölgenin gelişimini sağlamada en başarılı yöntemin işbirliği yapmak ve yatırımları teşvik etmek olacağını ortaya koymaktadır. Bu duruma paralel olarak bölgenin jeopolitik önemi de artmaktadır. Bu çalışmada Arktik’teki tüm bölgesel oyuncular ile bölge dışında yer alan oyuncular değerlendirilse de, çalışma özellikle bölgenin en büyük ülkesi olan Rusya Federasyonu ve onun Arktik bölgesi jeopolitiği üzerine odaklanmaktadır. x Çalışmada model olarak, Soğuk Savaş sonrası Rus jeopolitiğinin tanınmayan dahisi Vadim Leonidovich Tsimbursky’nin temel çalışması olan “ Rus Adası” alınmıştır. Bu modelin temel sütunları analiz edildiğinde, kavramsal olarak esnek ve uygulanabilir olduğu ortaya çıkmaktadır ki, bu özelliği nedeniyle Rusya Federasyonu’nun Arktik jeopolitiği için bütünüyle veya kısmen uygulanabilir bir model olacağı görülmektedir.