Antro-pontoloji Açısından Günümüzde Şiddet Olgusu Karşısında Değerler Eğitiminin Önemi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Müge Kuş

Supervisor: Işık Eren

Abstract:


 Felsefi

değerler bilgisinin amacına uygun bir eğitim aracılığı ile kişilere öğretilmesinin önemi, değeri, yöntemi ve

sonuçlan bu tez çalışması kapsamında ele alınacaktır.