20. YÜZYIL TIP TARİHİNDE HASTA-HEKİM İLİŞKİSİNİN FENOMENOLOJİK ANALİZİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl., Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: TUĞŞAT GÜZELOĞLU

Supervisor: Kasim Küçükalp