Muhammed b. Akîle'nin ez-Ziyâde ve’l-İhsan fî ʿUlûmi’l-Kur’ân Adlı Eserinin Kur’ân İlimlerindeki Yeri ve Suyûtî’nin el-İtkân’ı ile Mukayesesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Cevat SEVİMLİ

Supervisor: Ömer Faruk Bilgin