KIRMIZI FİGÜRLÜ SERAMİKLERDE LİR TASVİRLERİ VE İKONOGRAFİSİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Kübra Canan Gül

Supervisor: İbrahim Hakan Mert

Abstract:

İnsan için “ölümsüzlük” varoluştan itibaren peşinden koşulan ve elde edilmek için türlü çabalar gösterilen bir ödül olarak görülmüştür. Zamana yenik düşen bedenlerimiz ile er ya da geç vedalaşırız. Müzik ve şiir ile ruhunu besleyen insan sanat eserleri yaratmış ve kendini değilse de onları ölümsüz kılmayı başarmıştır.

Yunan mitolojisi tanrıların insani özellikler kazandığı insanların da tanrısal özellikler kazandığı hikayelerden oluşmaktadır. İnsan ve Tanrı arasındaki en temel ayrımlardan biri olan ölümsüzlük ise aşk, müzik ve şiir ile harmanlandığında karşımıza Eos ve Tithonos çıkar.

Çalışmamızda ressamlara büyük ölçüde özgürlük sağlayan kırmızı figür tekniği ile işlenmiş seramikler üzerinde Eos ve lirin ilişkisini açıklamaya çalışılmıştır. Tezimizde literatürde sadece birlikte tasvir edildikleri ancak lirin sahnedeki anlamının açıklanmayışı ile oluşan boşluğu doldurmak amaçlanmaktadır.