Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî'nin (Ö. 597/1201) haberî sıfatlar anlayışı ve Hanbelîlerin yaklaşımına eleştirileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: MECİT AKSOY

Supervisor: Asiye Tığlı