Abdurrahman Bistâmî'nin Nazmü's-Sülûk fî Müsâmereti'l-Mülûk adlı eseri ve Osmanlı tarih yazımındaki yeri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: RIFAT KARAMAN

Supervisor: İlhami Oruçoğlu