Akut koroner sendromlu hastalarda, stabil koroner arter hastalığı olan ve koroner arter hastalığı olmayan hastalarda kendini değerlendirme formları ile ölçülen depresyon ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Uludağ Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Student: ZEYNAL ABİDİN YETGİN

Supervisor: DİLEK YEŞİLBURSA