Yeni tanı almış NON-hodgkin lenfomalı olgularda evreleme PET/BT görüntülemelerinde histopatolojik subtiplere göre suvmax değerlerinin karşılaştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Uludağ Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: İLKNUR AYDIN

Supervisor: ERAY ALPER