Özgün Mimari Dokuların Ön Tasarım Sürecinde Yeni Dokular Üretilmesinde Tasarım Aracı Olarak Kullanılması: Bursa Örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: ENDER ŞEN

Supervisor: Özgür Mehmet Ediz