Yabancı dil öğrencilerinin kelime ve okuma stratejilerinin öğretimine karşı olan tutumları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Uludağ Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: English

Student: ASLIHAN DÖNER

Supervisor: ÇİĞDEM KARATEPE

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğrenen yetişkinlerin kelime ve okuma stratejilerinin kullanımına karşı olan tutumlarını araştırmaktır. Özellikle de öğrencilerin bu stratejilere olan tutumlarında strateji öğretiminin ne gibi bir etkisi olduğu incelenmiştir.Çalışma, Bursa'da özel bir dil kursunda yapılmıştır. Öncelikle dil kursundaki bütün öğrencilerin (112) ne çeşit kelime ve okuma stratejileri kullanma eğilimde olduğunu saptayabilmek için ilk anket verilmiştir ve ilk anketin analiz sonuçları yabancı dil öğrenen yetişkinlerin bu öğrenme stratejileri hakkında fikir sahibi olduklarını göstermiş,fakat aynı zamanda öğrencilerin İngilizce kelime öğrenirken bunları Türkçe kelimelerle bağdaştırma eğiliminde olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca sonuçlar, ankete katılan öğrencilerin, genelde okuma stratejilerinin kullanımına karşı olumlu bir tutumda olduklarını göstermiştir. Fakat, öğrencilerin İngilizce bir metni okurken cümleleri Türkçeye çevirip çevirmedikleri konusunda kesin bir sonuç ortaya çıkmamıştır.Strateji öğretiminden sonra, kontrol grubundaki 11 öğrencinin ve deney grubundaki 13 öğrencinin kelime ve okuma stratejilerinin kullanımına karşı olan tutumlarını belirleyebilmek amacıyla son anket verilmiştir. Son anketin analiz sonuçları, deney grubundaki öğrencilerin, kontrol grubundaki öğrencilerden daha fazla olumlu tutum da olduklarını göstermiştir.Ayrıca her iki gruptan 3'er öğrenci ile kelime ve okuma stratejilerinin kullanımına karşı olan tutumlarını daha iyi ölçebilmek için karşılıklı bir görüşme yapılmıştır.Sonuçlar, deney grubundaki öğrencilerin kelime ve okuma stratejilerinin kullanımına karşı daha olumlu tutumda olduklarını sonucunu ortaya çıkarmıştır.Bütün bu sonuçlar doğrultusunda araştırmacı, sınıfta yapılan aktivitelerde daha fazla strateji öğretimini önermektedir.