İngilizce kelime öğrenimi ve kalıcılığı açısından üç farklı yöntemin karşılaştırması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: English

Student: Nermin Punar

Supervisor: LEVENT UZUN

Abstract:

Kelime bilgisi, bir dilin ayrılmaz parçalarından biridir. Hangi dil olursa olsun, iletişim kurabilmek için, iyi derecede kelime bilmek gerekir. Buna bağlı olarak da, yeni kelimelerin başarılı bir şekilde nasıl öğrenilip, aklılda tutulacağını da bilmek gerekmektedir. Kelime öğrenimi ve öğretimi tekniklerine dair birçok araştırma yapılmıştır, fakat bu tekniklerin diğer dil becerileri ile kombine edilmiş haline dair araştırma sayısı kısıtlıdır. Alandaki bu eksiğe bağlı olarak, bu çalışma üç farklı kelime öğretim ve öğrenim tekniklerinin (yalnızca okuma, yazma aktiviteli resimli okuma, konuşma aktiviteli video izleme) arasındaki farkları sorgulamayı hedeflemektedir. Bunun yanında, öğrencilerin hangi tekniği kendileri için daha motive edici buldukları ve hangi tekniğin kelime öğrenimine ve kalıcığılına en çok etkisi olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Katılımcılar Bursa’da bir özel okulda idare tarafından rastgele seçilmiştir ve hepsi 6. Sınıftan oluşan 20 öğrenci katılmıştır. Tek gruplu deneysel yöntem ve bir nitel yöntem kullanılmıtşır. Uygulama süreci, ilk hafta öntest, son hafta sontest vii olmak üzere, toplamda 12 hafta sürmüştür. Öğrencilerin kelime kalıcılık düzeylerini kontrol etmek için, biri uygulamadan 4 hafta, diğeri 13 hafta sonra olmak üzere, iki gecikmeli sontest kullanılmıştır. Sonuç olarak kelime öğrenme açısından teknikler arasında bir fark bulunmamıştır, fakat yazma aktiviteli resimli öğrenme kalıcılık konusunda en etkili teknik olmuştur. Ayrıca, öğrencilerin görüşmelerinde en motive edici yöntemin konuşma aktiviteli video olmasına rağmen, kelime kalıcılığı konusunda video en az etkili teknik olmuştur.