An investigation of teachability of turkish wold literary texts within the frame of naturel culture theme in the eighth grade Turkish course


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: YAKUP ÇEVİK

Supervisor: Minara Aliyeva Çınar

Abstract:

Bu çalışmada, Türk Dünyası edebî metinlerinin 8. sınıf Türkçe dersi millî kültür teması çerçevesinde öğretilebilirliği incelenmiştir. Millî kültür teması için dört adet metin hazırlanmıştır. Metinlerden biri seçilmiş ve Bursa-Osmangazi-Ş. J. Çvş. Erman Aydın Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıfta öğrenim gören 15 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Türk Dünyası Edebî Metinleri Başarı Testi (TDEMBT), Türk Dünyası Edebî Metinlerine Yönelik Tutum Ölçeği (TDEMTÖ), Türk Dünyası Edebî Metinleriyle Hazırlanan Ders içeriği (TDEMHDİ) kullanılmıştır. TDEMTÖ ve TDEMBT ön test-son test olarak uygulanmıştır. TDEMHDİ'nin hazırlanmasında içerik analizinden yararlanılmıştır. TDEMBT ve TDEMTÖ ön test ve son test sonuçları nicel veri analizi yöntemleriyle elde edilmiştir. Çalışmada SPSS 22.00 programı kullanılmıştır. TDEMTÖ'nün yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi, öğrencilerin yaş ve cinsiyetlerine göre tutumlarının karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler için t- testi ve Mann Whitney U testi, TDEMBT ve TDEMTÖ ön test ve son test sonuçlarının karşılaştırılmasında bağımlı örneklemler için t- testi kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonunda TDEMBT ön test ve son test ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Bu sonuçla birlikte, çalışmanın Türk Dünyası edebî metinlerinin öğretilebilirliği konusunda başarıya ulaştığı ve bu araştırmanın araştırmacılara rehber olacağı söylenebilir. Anahtar sözcükler: durum çalışması, millî kültür teması, Türkçe dersi, Türk Dünyası edebî metinleri, Türk Dünyası edebî metinlerinin öğretimi.