İlkokul öğrencilerine İngilizce kelime öğretiminde karşılaşılan ters ilişkilendirme probleminin çözümünde anımsatıcı hafıza tekniklerinin kullanılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: English

Student: MUSTAFA SARIOĞLU

Supervisor: Çiğdem Karatepe

Abstract:

Kelime öğretimi, şüphesiz yabancı dil eğitiminde önemli bir role sahiptir. Fakat yabancı dilde kelime öğretimi alanında, "kıyafetler", "renkler" vb. anlamca ilgili kelimelerin aynı anda mı yoksa farklı zamanlarda mı öğretileceği gibi bazı konularda fikir birliğine varılamamaktadır. Bu konuda yapılan araştırmaların çoğu, anlamca ilgili kelimelerin birlikte öğretilmesinin sakıncalı olduğunu ifade etmektedir. Öğretilen bazı kelimelerin yazılışları veya anlamlarının benzemesi, öğrencilerin bu kelimeleri karıştırmalarına (ters ilişkilendirmelerine) yol açmaktadır. Bu karışıklığı önlemek için, yabancı dil öğretmenlerine anlamca ilişkili kelimeleri farklı zamanlarda öğretmeleri tavsiye edilmektedir. Bu çalışmaların aksine; yabancı dil müfredatı ve ders kitapları, öğretmenleri anlamları birbirine benzeyen kelimeleri birlikte öğretmeye sevk etmekte ve bu durum öğrencilerin bu kelimeleri karıştırma olasılığını arttırmaktadır. Ayrıca öğretmenlere bu problemin çözümünde yol gösterecek bilimsel çalışmalar da bulunmamaktadır. Bu çalışma "ters ilişkilendirme" problemini derinlemesine incelerken, aynı zamanda anımsatıcı hafıza tekniklerinin bu problemin çözümüne olan etkisini de araştırmaktadır. Bu amaçla sınıf ortamında gerçekleştirilen üç farklı deneyin bulguları, anımsatıcı hafıza teknikleriyle öğretilen öğrencilerin kontrol grubundakilere kıyasla kelimeleri çok daha iyi öğrendiğini göstermiştir. Birkaç belletici hafıza tekniği dışında, tamamen aynı öğrenme-öğretme sürecine tabi tutulan kontrol grubunun ise benzer kelimeleri çok daha fazla karıştırdığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak bu araştırma, özellikle yazılışları ve anlamları benzeyen kelimelerin birlikte öğretmek zorunda kaldıklarında, İngilizce öğretmenlerinin anımsatıcı hafıza tekniklerini kullanmalarını tavsiye etmektedir.