İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin ricalarında cinsiyet farkının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Uludağ Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: English

Student: MURAT MADAK

Supervisor: ÇİĞDEM KARATEPE

Abstract:

Bu çalışma İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencileri ile anadili İngilizce olan kişilerin kibar ricaları kullanımlarında cinsiyet faktörünün istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığını bulmak için yapılmıştır. Yapılan çalışmaya 100 Türk üniversite hazırlık sınıfı öğrencisi ve anadili İngilizce olan 30 kişi katılmıştır. Data elde edilirken çoktan seçmeli bir test uygulanmış ve katılımcılardan tanımlanan duruma en uygun buldukları seçeneğe 1, en az uygun bulduklarına ise 5 rakamını vererek sıralamaları istenmiştir. Değerlendirmelerde Mann- Whitney U test kullanıldı. Data analizi iki grubun rica stratejilerini seçimlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkardı. Bu farklılıkların sebeplerinin cinsiyet farkından çok kültürel farklılıklara dayandığı bulundu. Fakat yine bazı durumlarda cinsiyet farkının olduğu ortaya çıktı.