2,3-disübstitüe tiyofen türevlerinin yeni bir yöntemle sentezi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ahi Evran Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: KÜBRA KILIÇ

Supervisor: GANİ KOZA