Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Günümüzde Hz Peygamberin Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.59-72, 2010 (Other Refereed National Journals)

Emeviler Döneminde Anadolu da Arap Bizans Mücadelesi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.95-122, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hz Osman ın Halifeliği döneminde Meydana Gelen Siyasi Problemler ve Sebepleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Usul İslam Araştırmaları, no.4, pp.157-170, 2004 (Other Refereed National Journals)

Muhammed Hamidullah ın Siyer İlmine Katkıları

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.53-72, 2004 (Other Refereed National Journals)

İskenderiye Kütüphanesinin Akıbeti

İslami Araştırmalar, vol.16, no.1, pp.176-180, 2003 (Other Refereed National Journals)

Hz Osman ın Hilafeti Döneminde Ümeyyeoğullarının Devlet İdaresindeki Yeri

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.7, pp.487-521, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gençler Üzerinde Olumsuz Tutum ve Davranışları Islahta Hz. Peygamber Örnekliği

I. Uluslararası Peygamberimiz ve Gençlik Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 19 November 2018, vol.1, pp.14-18

Müslümanları Camide Birliğe Çağıran Temel Esas: Tevhid

Uluslarası Cami Sempozyumu, Malatya, Turkey, 8 - 09 October 2018, vol.1, pp.25-36

Bir Ahlak Modeli Olarak Hz. Peygamber (sav)

Uluslarası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 27 April 2018, vol.2, pp.28-37

Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması: Seyf b. Ömer Özelinde Ehl-i Sünnet Örneği

İslam ve Yorum II Uluslararası Sempozyum, Malatya, Turkey, 2 - 03 May 2018, vol.3, pp.301-312

Urfalı Nabi ve Hac Seyahatnamesi:Tufhfetü’l-Harameyn

II. Uluslararası İslam Tarihinde ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 10 - 12 March 2017, vol.1, pp.92-98

Hz. Peygamber’in Güven Toplumu Oluşturmasında Adalet İlkesi

Uluslaraası Şanlıurfa XI. Kutlu Doğum Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 20 April 2017, vol.1, pp.69-78

Harran’ı İslamla Şereflendiren Sahabilerden Savfan b. Muattal

I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 5 - 07 May 2017, vol.1, pp.38-42

Hz. Ömer Döneminde Müslümanların Mısır’ın Fethi

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2017

Müslümanlıkta Kudüs Algısı

Uluslararası Kudüs Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 September 2017

15 Temmuz Bağlamında Din-Toplum İlişkilerinde Dini Kavramları Yeniden Düşünmek:Tevhid Örneği

VIII. Uluslararası Canik Sempozyumu 15 Temmuz Bağlamında Din ve Toplum, Samsun, Turkey, 14 - 15 July 2017

İslam Tarihinde İdeolojinin Yoruma Etkisi: Gadir-i Hum Örneği

İslam ve Yorum Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017

Müslümanların İlk Asrında İslamın Kuzey Afrika’xxda Yayılışı

Afrikayada İslamiyet Milletlerarası İlmi Toplantı, İstanbul, Turkey, 22 - 23 April 2017

Hz Ömer in Sosyal Adalet Anlayışı

Uluslararası Kuran ve Sosyal Adalet Sempozyumu, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2016, vol.1, pp.14-24

Emevilerin Bizans Üzerine Fetih Siyaseti

12. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2015, vol.1, pp.168-179

Bir Mevlid Öncüsü Eser Kutadgu Bilig

Uluslarası Yusuf Has Hacib'in Doğumunun 1000. Yılında Kutadgubilg, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2016, vol.1, pp.416-428

Emevi ve Abbasi Dönemlerinde Zekat

Tarihte ve Günümüzde Zekat Uygulamaları Milletlerarası İlmi Toplantı, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2016

İslamın Irkçılığa Karşı Tutumu

Uluslarası Yanlış Algılar ve Doğru İslam Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 28 - 30 October 2016

Şam Emevileri Dönemi İspanyasında Kabilevi ve Etnik Rekatbetin Siyasal ve Toplumsal Hayata Etkileri

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalara Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri 2016, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.430-436

Son Emevi Halifesi Mervan b Muhammed in Harran da Emeviler Devletini Yeniden Diriltme Çabaları Üzerine

I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetin Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 March 2016

Fethinden Emevilerin Sonuna Kadar Harran

Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 28 - 30 May 2006, vol.1, pp.29-42

Books & Book Chapters

Hz. Hatice

Beyan Yayınları, İstanbul, 2019

Dört Şairin Mısralarında Kudüs

in: İnsanlığın Kırmızı Çizgisi Kudüs, HIZLI, MEFAİL, GÜÇ, AHMET, SAYAR, SÜLEYMAN, Editor, Bursa Kültür A.Ş., Bursa, pp.254-267, 2019

Ahmet Fakih’in Kudüs’ü

in: İnsanlığın Kırmızı Çizgisi Kudüs, Mefail Hızlı-Ahmet Güç-Sülemyan Sayar, Editor, Bursa Kültür AŞ, Bursa, pp.248-253, 2019

Siyer-i Nebi

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2018

Siler-i Nebi

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2018

Mirac

in: İslam Tarih ve Medeniyeti I, Prof. Dr. Hüseyin Algül-Prof. Dr. Rıza Savaş, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.257-263, 2018

Emevilerin Kabile Asabiyeti Siyaseti

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti Emeviler, Prof. Dr. Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.279-297, 2018

Abbasiler Döneminde Şuubiyye Hareketi

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti Abbasiler II, Prof. Dr. Nahide Bozkurt-Prof. Dr. Mustafa Demirci, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.225-249, 2018

Habeşistan’a Hicret

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti I, Prof. Dr. Rıza Savaş-Prof. Dr. Hüseyin Algül, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.241-253, 2018

Diğer Bölgelerle İlişkiler (İran, Bahreyn, Uman, Yemen)

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof. Dr. Rıza Savaş-Prof. Dr. Hüseyin Algül, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.575589, 2018

Hz. Peygamber’xxin (sav) Güven Toplumu Oluşturmasında Adalet İlkesi

in: Nebevi Öğretiler Işığında Güven Toplumu, , Editor, Nida, İstanbul, pp.135-153, 2018

Emeviler Döneminde Arap-Mevali İlişkisi ve İslamlaşma

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti Emeviler, Prof.Dr. Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.301-309, 2018

Irak-İran Cephesi Fetihleri

in: İslam Medeniyeti 2 Raşid Halifeler Dönemi, Prof. Dr. Ahmet Önkal-Prof. Dr. Mehmet Ali Kapar, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.135-163, 2018

Kabile

Endülüs, İstanbul, 2017

İslam Tarihi Araştırmaları

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2016

Siyer Araştırmaları

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2016

Erken Dönem İslam Tarihinde Asabiyet

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2016

Uzza

in: Cahiliye Araplarının İlahları, M. Mahfuz Söylemez, Editor, Ankara Okulu, İstanbul, pp.111-123, 2016

Gençler İçin Siyer i Nebi

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2015

İslam Öncesi Dönemde Mekke İdare Sistemi ve Siyasetinin Oluşumu

in: Hz Peygamber in Doğduğu Çevre ve Toplum, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.213-235, 2015

İslam Tarihinin İlk Döneminde Müslümanlar Arası İhtilafların Sebepleri Üzerine Mülahazalar

in: Kuran ve Toplumsal Bütünleşme, Hayati Hökelekli, Vejdi Bilgin, Editor, Burfaş Matbaası, Bursa, pp.113-123, 2015

İslam Öncesi Arapların Uluhiyet Anlayışında Kahinlerin Yeri

in: Cahiliye Araplarının Uluhiyet Anlayışı, M. Mahfuz Söylemer, Editor, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, pp.53-79, 2015

Vahiy Öncesinde Hz. Peygamber'in Gönderildiği Sosyo-Kültürel ve Dini Ortam

in: Hz Peygamber in Doğduğu Çevre ve Toplum, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.163-201, 2015

Tarihsel Tecrübe Olarak Merhamet ve Şiddet Açısından İslam

in: Şiddet Karşısında İslam, Bünyamin Erul, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.339-385, 2015

Peygamberin Hicret Sonrasında Medine'de Örnek Toplum Oluşturma Adımları Üzerine

in: Hz Muhammed ve Mesajı, M.Mahfuz Söylemez, Editor, İslami İlimler Dergisi Yayınları, Çorum, pp.315-325, 2014

İslam Tarihi Boyunca Selef ve Selefilik Kavramlarının Anlam Serüveni

in: Tarihte ve Günümüzde Selefilik, Ahmet Kavas, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.39-51, 2014

Hz Osman Dönemi Devlet Siyaseti

İnsan Yayınları, İstanbul, 2003

Episodes in the Encyclopedia

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.518-518, 2005