Education Information

Education Information

 • 1987 - 1993 Expertise In Medicine

  Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Expertise In Medicine

  Periferik sinir kesisinde farklı dozlarda sistemik uygulanan CDP-kolin'in aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkilerinin erken primer sütür modelinde araştırılması / Investigation of the effects of CDP-choline administered systemically at various doses on axonal regeneration and epineural scar tissue in a rat model of early primary suturation

  Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

 • 2010 Expertise In Medicine

  Sıçanlarda epidural fibrozisin önlenmesinde, sitikolinin sistemik ve lokal etkinliğinin laminotomi / diskektomi modelinde araştırılması / Investigation of systemic and topical effects of citicoline on prevention of epidural fibrosis in a laminotomy / discectomy rat model

  Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

 • 2006 Postgraduate

  Periferik sinir kesisinde topikal uygulanan sitidin, kolin ve sitikolin'in aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkilerinin erken ve g…

  Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

 • 2005 Expertise In Medicine

  Periferik sinir kesilerinde primer sütür sonrası topikal sitikolin uygulanmasının aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkileri / Citicoline improves functional recovery, promotes nerve regeneration, and reduces postoperative scarring after peripheral nerve surgery in rats

  Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

 • 1993 Expertise In Medicine

  Hipofizektomili sıçanlarda fötal hipofiz greftlerinin seksüyel fonksiyon üzerine etkileri

  Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English