Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Türkiye’nin Değişen İkliminde Isıtma ve Soğutma Gün Derecelerinin Gelecek Projeksiyonları

Marmara Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.227-240, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Marmara Denizi havzasının hidroklimatolojik dinamiklerinin belirlenmesi

Türk Coğrafya Dergisi, no.70, pp.123-131, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Üzerindeki Önemli Kurak Yıllar

Coğrafi Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, pp.101-117, 2014 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de klimatolojik kuraklık olasılıklarının dağılışı

Türk Coğrafya Dergisi, vol.0, no.63, pp.1-7, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akdağ (Alanya) Geç Pleyistosen Buzullaşmalarının İzleri

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 October 2020

Bartın Çayı Havzasında Taşkın Karakteristiklerinin Zamansal Değişimleri

International Symposium on Geomorphology, 10 October 2018 - 12 October 2019

Terkos (Durusu) Gölü Çökellerinin Son 700 Yıldaki İklimsel Göstergeleri

INTERNATIONAL CONGRESS ON THE 75TH ANNİVERSARY OF TGS, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.625-626

Rainfall-Runoff Modelling of Keçidere Basin (NW Turkey) Using ArcSwat Model

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, 18 - 20 October 2017, pp.291

Analysis of Projected Changes in Precipitation Regions of Turkey

European Geosciences Union General Assembly 2016, 17 - 22 April 2016

Analysis of Specific Drought Years on Turkey via Palmer Drought Severity Index

6th Atmospheric Science Symposium, Turkey, 24 April - 26 June 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yağış-Akış Çalışmalarında ArcSwat Uygulaması: Bartın Çayı Havzası Örneği

in: Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Ebru Akköprü, Mehmet Fatih Döker, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.107-128, 2019

Climate Changeand Coastal Tourism: Impacts of ClimateChange on the Turquoise Coast

in: Climate Changeand Coastal Tourism: Impacts of ClimateChange on the Turquoise Coast, Jones A,Phillips M, Editor, CAB International , Birmingham, pp.247-263, 2017 Sustainable Development