Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İptal Davaları Bağlamında Dolaylı ve Kişisel Menfaat Üzerine Bir Değerlendirme

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.38, pp.173-203, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kanuni İdare İlkesi Çerçevesinde Tedviren Görevlendirme Usulü

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.127-147, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

VERGİ HUKUKUNDA ARAMA VE ARAMA SÜRECİNDEKİ İŞLEMLERDE KAMU YARARI KAVRAMI

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.2018, no.135, pp.151-184, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

ŞÛRÂY-I DEVLET (1868-1876)

INONU UNIVERSITY LAW REVIEW, vol.8, no.2, pp.187-216, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

İdari Yaptırımların Yargısal Denetiminde Görevli Yargı Kolu Sorunu

in: Kabahatler Hukuku Yazıları - I, Zeynel T. Kangal, Editor, ON İKİ LEVHA, İstanbul, pp.181-222, 2017