Education Information

Education Information

 • 2006 - 2013 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Farklı karışım oranlarındaki sığır gübresi ve mısır silajından mezofilik fermantasyonla üretilebilecek biyogaz miktarlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma Sustainable Development

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Agricultural machinery (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Çeşitli tarımsal ürünlerin vakumla kurutulmasında kurutma parametrelerinin belirlenmesi

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Yl) (Tezli)