Eğitim Bilgileri

Doktora, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Dr), Türkiye 2006 - 2013
Yüksek Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Yl) (Tezli), Türkiye 2002 - 2005
Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Türkiye 1998 - 2002

Yaptığı Tezler

Doktora, Farklı karışım oranlarındaki sığır gübresi ve mısır silajından mezofilik fermantasyonla üretilebilecek biyogaz miktarlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Dr), 2013
Yüksek Lisans, Çeşitli tarımsal ürünlerin vakumla kurutulmasında kurutma parametrelerinin belirlenmesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Yl) (Tezli), 2005

Araştırma Alanları

Tarımda Enerji Kullanımı, Biyoyakıt Teknolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği, 2010 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği, 2002 - 2010

Verdiği Dersler

Yenilenebilir Enerji, Lisans, 2021 - 2022
mesleki uygulama 2, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Tarım Makinaları, Lisans, 2021 - 2022
makine elemanları, Ön Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
mesleki uygulama 1, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

AYHAN ARSLAN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Şeker mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) atıkları, keçi gübresi ve süt sığırı gübresi karışımlarının bazı biyogaz üretim parametrelerine etkilerinin belirlenmesi, 2015 - 2020
ALKAN U., AYHAN ARSLAN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı organik yükleme oranlarının sığır ve tavuk gübresinin kofermantasyonuyla biyogaz üretimine etkileri, 2016 - 2017

Metrikler