Education Information

Doctorate, Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Dr), Turkey 2006 - 2013
Postgraduate, Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Yl) (Tezli), Turkey 2002 - 2005
Undergraduate, Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Turkey 1998 - 2002

Dissertations

Doctorate, Farklı karışım oranlarındaki sığır gübresi ve mısır silajından mezofilik fermantasyonla üretilebilecek biyogaz miktarlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma, Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Agricultural machinery (Dr), 2013
Postgraduate, Çeşitli tarımsal ürünlerin vakumla kurutulmasında kurutma parametrelerinin belirlenmesi, Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Yl) (Tezli), 2005

Research Areas

Energy Use in Agriculture, Biofuels Technology

Academic Titles / Tasks

Research Assistant PhD, Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği, 2010 - Continues
Research Assistant, Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği, 2002 - 2010

Courses

Yenilenebilir Enerji, Undergraduate, 2021 - 2022
mesleki uygulama 2, Undergraduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Tarım Makinaları, Undergraduate, 2021 - 2022
MACHINERY COMPONENTS, Associate Degree, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Undergraduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

AYHAN ARSLAN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Şeker mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) atıkları, keçi gübresi ve süt sığırı gübresi karışımlarının bazı biyogaz üretim parametrelerine etkilerinin belirlenmesi, 2015 - 2020
ALKAN U., AYHAN ARSLAN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı organik yükleme oranlarının sığır ve tavuk gübresinin kofermantasyonuyla biyogaz üretimine etkileri, 2016 - 2017

Metrics